Language

Winn a grill party!

Valid until: 05 31

Akcijos „Apsipirk ir laimėk SULIKO šašlykų vakarėlį“ taisyklės

REGISTRUOK ČEKĮ ČIA.

 1. Bendrosios sąlygos

Akcijos „Apsipirk ir laimėk SULIKO šašlykų vakarėlį“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB „Nordika prekybos slėnis“, adresas Vikingų g. 3, Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).

Akcija vyksta nuo 2024 m. gegužės 1-31 d.

Akcija vyksta tik prekybos slėnyje NØRDIKA.

Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos rezidentai, išskyrus UAB ,,Nordika prekybos slėnis“ darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu, tarp jų ir prekybos slėnyje NØRDIKA esančių parduotuvių, kavinių, restoranų ir paslaugų teikimo vietų darbuotojus.

2. Dalyvavimas akcijoje

Norint dalyvauti akcijoje, reikia įsigyti prekių/paslaugų iš betkurios parduotuvės ir/ar paslaugų vietos prekybos slėnyje NØRDIKA už 20 EUR (dvidešimt) ir/ar daugiau nordika.lt užregistruoti čekį. Akcijoje negali dalyvauti čekiai už alkoholio, tabako prekes ir loterijos bilietus.

Galioja 2024 m. gegužės 1-31 d. įgyti čekiai.

Čekiai nesumuojami.

Vienos registracijos metu turi būti užfiksuotas čekis ne mažiau kaip 20 EUR (dvidešimt) eurų vertės.

Vienas čekis gali būti registruojamas tik 1 (vieną) kartą.

Prizo laimėtojas bus traukiamas burtų keliu ir su juo susisiekiama registracijoje nurodytu el.pašto adresu iki 2024 m. birželio 5 d.

Organizatoriai neatsako jei galimybėms pasinaudoti akcijos prizu ar jo suteiktomis teisėmis sutrukdo laimėtojo asmeninės ar su juo susijusios aplinkybės. Minėtais atvejais jokie laimėtojo nuostoliai bei nepanaudoto laimėjimo vertė nekompensuojami.

Prizų išdavimas vykdomas prekybos slėnyje NØRDIKA Organizatoriaus ir laimėtojo sutartu laiku.

Prizų atsiėmimas vykdomas per 2 savaites nuo laimėtojo informavimo apie prizo laimėjimą, Organizatoriaus ir Laimėtojo sutartu laiku.

3. Prizai

Akcijos prizas: rinkinys šašlykų vakarėliui iš skirtingų miasto produktų ir gėrimų.

Prekių grąžinimo atveju, pirkėjas turi grąžinti ir Akcijos metu gautą prizą.

Prizų kiekis – 1 vnt.

4.  Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB „Nordika prekybos slėnis“, adresas Vikingų g. 3, Vilnius iki 2024 m. birželio 5 d. Akcijos organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos pateikia savo atsakymą.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje

Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su akcijos prizo atsiėmimu ir su tolesniu prizo naudojimu.

Akcijos dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės akcijos dalyvio situacijos.

Visi su Akcijos prizu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti akcijos organizatorių.

6. Kitos sąlygos

Akcijos Organizatorius neatsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu akcijoje (pvz.: atvykimas atsiimti prizo ir pan.), taip pat neatsakingas už prizų gamybą ar kokybę.

Prizo vertė jokiais atvejais neišmokama grynaisiais ir nekeičiama į kitas prekes.

Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie akciją yra tik informacinio pobūdžio.

Akcijos Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešę Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbti tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios Akcijos taisyklės.

Share: